Tổng hợp các câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác hay nhất

Ca dao tục ngữ được biết đến là một trong những cách dạy con người hay nhất từ đối nhân xử thế, cách làm người sao cho chuẩn mực…. Bài viết hôm nay, Blog Nicely.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu các câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác. Đôi lúc bạn đã từng nghe từ cha mẹ, ông bà hay ở đâu đó nhưng không hề nhớ.

Ca dao tục ngữ nói về tôn trọng người lớn:

1. Kính trên, nhường dưới.

2. Kính lão đắc thọ.

Ca dao tục ngữ nói về tôn trọng người dạy dỗ mình

3. Tôn sư trọng đạo.

4. Trọng thầy mới được làm thầy.

5. Không thầy đố mày làm nên.

6. Một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy.

7. Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
Uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra.

8. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

9. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông.

10. Đường đi cách bến cách sông
Muốn qua dòng nước, nhờ ông lái đò!

Ca dao tục ngữ nói về tôn trọng người khác

11. Thương ai chữ nghĩa hơn vàng
Chữ nhân coi trọng, chữ sang bình thường.

12. Trên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.

13. Lâu ngày nhớ lại kẻo quên
Tình thân nghĩa cũ có bền hay không?

14. Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

15. Người còn thì của cũng còn
Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi.

16. Nhân nghĩa nào giữ được lâu
Vắng chồng hôm trước hôm sau ngứa nghề!

17. Sơn cách, thủy cách, lòng không cách
Đường dù xa, nhân nghĩa không xa.

18. Tìm vàng, tìm bạc dễ tìm
Tìm câu nhân nghĩa khó tìm bạn ơi!

19. Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

20. Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

21. Tự trọng người lại trọng thân
Khinh đi khinh lại, như lần trôn quang.

22. Khó mà biết ở, biết lời
Biết ăn, biết ở luôn người giàu sang

23. Làm việc chi cũng nên để lại chút ân tình , hầu mai sau dễ còn thấy mặt nhau.

24. Người ở xét công vợ chồng xét nhân nghĩa.

25. Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng
Nhân nghĩa nào trượng bằng nhân nghĩa phu thê.

26. Anh với em như quế với gừng
Dẫu xa nhân nghĩa xin đừng tiếng chi!

27. Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
Biết thuyền nhân nghĩa ở đâu mà tìm.

28. Tiền tài phá nhân nghĩa.

29. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa.

30. Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân.

31. Vay chín thì trả cả mười
Phòng khi túng lỡ có người cho vay.

32. Vay chín trả mười – Vay đấu trả bồ.

33. Vay một miếng trả một năm.

34. Vay nên nợ (ơn), trả nên nghĩa.

35. Ra về em nắm áo kéo xây
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.

36. Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm
Biết ai nhân nghĩa chỉ giùm làm ơn.