Tác giả: Nicely.vn

Đôi khi bạn vô tình tìm được những sự vật rất đẹp, những câu chuyện rất hay và ý nghĩa sâu sắc. Theo thời gian bạn không dễ để tìm lại những cảm xúc như vậy. Blog Nicely sẽ giúp bạn tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng đó.